Kantor-kontoret - Kacik kantora

Här är kommer jag att samla kyrkomusikalisk material. Målet är att lägga en repertoarlista här, förslag till musik vid kyrkliga handlingar, en del psalmer, samt möjligen förklaringar till en del av "kyrkiska" och musikaliska begrepp. Sannolikt tillkommer även information angående frilans-konsertverksamhet. 

*** För närvarande är jag inte anställd som kyrkomusiker. Jag gör lite frivilliga insatser ibland, mest i Vallen, i samband med festligheter eller andakter, men i övrigt tar jag nu en paus från organistjobbet. ***

 

21 juli/lipca 2013, 19:00: konsert/koncert i/w Burträsk kyrka, Västerbotten, Sweden. Julianna Maciejewska oboe/oboj, piano/fortepian. Zuzanna Palo piano/fortepian.

28 juli/lipca 2013, 20:00: konsert/koncert i/w Bureå kyrka, Västerbotten, Sweden. Julianna Maciejewska oboe/oboj, piano/fortepian. Zuzanna Palo piano/fortepian.